Informacje dotyczące tworzenia nowego konta na szkolnej platformie Moodle.

Konta zostaną utworzone przez szkolnego Administratora i przekazane Wychowawcy klasy